น้ำหนักขยะที่ถูกจัดการแล้ว 5009กก. จำนวนคาร์บอนฯ ที่ลดลง (เทียบเท่า) 3429kg. CO2 จำนวนวันที่ทำกิจกรรม 287วัน

ข้อมูลขยะในแต่ละวัน

ส่งกำจัดขยะอินทรีย์ (เศษอาหาร) ส่งกำจัดขยะทั่วไป มือวิเศษขยะกำพร้า (RDF) ขายพลาสติกPET (ใส) ขายพลาสติกHDPE (ขุ่น) ขายขวดแก้ว ขายกระป๋องโลหะอลูมิเนียม ขายกระป๋องโลหะสังกะสี ขายกระดาษลัง ขายกระดาษA4 (2หน้า) ขายกระดาษรวม (เศษ) ขายกระดาษอื่นๆ มือวิเศษกล่องนม มือวิเศษพลาสติกยืด ส่งกำจัดขยะอันตราย
9 มกราคม 2567
kg.
2.70
kg.
28.90
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
5.00
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
10 มกราคม 2567
kg.
3.00
kg.
41.20
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
11 มกราคม 2567
kg.
33.50
kg.
20.60
kg.
0
kg.
5.30
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
1.20
kg.
0
kg.
3.10
kg.
1.20
kg.
0.10
kg.
3.00
kg.
0
12 มกราคม 2567
kg.
0.50
kg.
3.40
kg.
3.00
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
13 มกราคม 2567
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
14 มกราคม 2567
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
15 มกราคม 2567
kg.
0.40
kg.
9.00
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
16 มกราคม 2567
kg.
0.60
kg.
9.50
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
17 มกราคม 2567
kg.
4.20
kg.
31.52
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
18 มกราคม 2567
kg.
4.50
kg.
12.00
kg.
0
kg.
2.00
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
3.00
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0
kg.
0